Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №186

 

Проект №186

У К Р А Ї Н А

 ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

 

 

 

 

 

 

ДВАДЦЯТА ВОСЬМА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» грудня 2019 року                                                                   № ______

 

Про умови оплати праці

голови Фортечної  районної

у м. Кропивницькому ради

Кришка О.В. у 2020 році

 

         Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», районна у місті рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.    Встановити у 2020 році голові Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради Кришку О.В. такі умови оплати праці: 

 

надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;

 надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі ____ відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років  у межах фонду заробітної плати;

 премію відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи в межах, передбачених на преміювання у кошторисі виконавчого комітету районної у місті ради та економії коштів на оплату праці ____ відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи.

 2. Надати голові Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради Кришку О.В. у 2020 році матеріальну допомогу для оздоровлення та допомогу для вирішення соціально – побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати у межах фонду заробітної плати.

      3. Завідувачу бухгалтерсько – господарського відділу виконкому – головному бухгалтеру Біленькому В.М. вказані вище нарахування проводити з 01 січня 2020 року.

 4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року №178 «Про умови оплати праці голови Фортечної  районної у м. Кропивницькому ради Кришка О. В. у 2019 році».

 

 

 

 Голова районної у місті ради                                                                  О. Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада