Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення № 128

 

 

 Проект

 

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                                                                     

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „ ____” червня 2018 року                                                                № ____

 

Про затвердження Положення

про управління соціального

захисту населення виконавчого комітету

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 „Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” та рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кропивницькому   радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», районна в місті рада

 

                                   В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради у новій редакції, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної у місті ради від 17 березня 2017 року № 95 «Про затвердження Положення про управління

соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у                м. Кропивницькому ради».

 

3. Пункт 2 цього рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради у новій редакції.

 

Голова районної у місті ради                                                                      О. Кришко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

 „ _____” червня 2018 року
№ ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління  соціального захисту населення

виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Управління  соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі - управління) є виконавчим органом Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, підзвітне й підконтрольне раді та її виконавчому комітету, а з питань делегованих державою повноважень - департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

1.2. Управління утворюється відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Положення, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджується рішенням районної у місті ради за поданням голови районної у місті ради. Видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної у місті ради після попередньої експертизи у фінансовому відділі районної у місті ради.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, бюджетні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.

1.6. Призначення, переведення і звільнення посадових осіб управління здійснюються за розпорядженням голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.

1.7. Юридична адреса управління: 25030, м. Кропивницький,                           вул. Шатила,12.

 

2

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

2.1. Завдання управління

 

2.1.1. Забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-трудових відносин; оплати, нормування та продуктивності праці; використання трудових ресурсів, охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці; соціального захисту та соціального обслуговування населення у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.2. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку відповідної території. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками й організаціями роботодавців.

2.1.3. Здійснення нагляду за призначенням, перерахунком та виплатою пенсії Пенсійним фондом України.

2.1.4. Призначення і виплата державної соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.1.5. Здійснення контролю за правильністю надання державних соціальних допомог, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат, а також за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

2.1.6. Здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і праці, військової служби та органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які здобули інвалідність внаслідок репресій або є  пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та пільг, передбачених чинним законодавством України. Здійснення відповідно до чинного законодавства компенсаційних виплат. Призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

2.1.7. Інформування осіб з інвалідністю щодо їхніх можливостей проходження професійної реабілітації в реабілітаційних установах. Направлення осіб з інвалідністю (у разі їх звернення) на професійну реабілітацію до реабілітаційних установ відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації.

2.1.8. Надання пільг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого    газу;   на   надання  пільг з послуг зв’язку,      інших передбачених

 3

 

законодавством пільг. Проведення виплати щорічної разової допомоги до           5 травня.

2.1.9. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку, сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їхнього проживання у межах своїх повноважень. Відшкодування витрат на безоплатне поховання інвалідів війни і учасників бойових дій, а також деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого.

2.1.10. Підтримка в актуальному стані Централізованого банку даних з проблем інвалідності, в межах наданих повноважень.

 

2.2. Функції управління

 

2.2.1. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування, сприяє своєчасній виплаті заробітної плати з додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях району.

2.2.2. Аналізує ситуацію в соціально – трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях.

2.2.3. Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання, соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів, конфліктів.

2.2.4. Вивчає стан використання трудових ресурсів, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції, забезпечує в межах повноважень виконання заходів, спрямованих на реалізацію державної політики розвитку трудового потенціалу.

2.2.5. Вивчає стан організації охорони праці з метою профілактики та запобігання виробничому травматизму, забезпечення соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності.

2.2.6. Забезпечує виконання, разом з іншими виконавчими органами районної у місті ради, регіональних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2.2.7. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими    та   небезпечними    умовами       праці,    вживає    заходи    щодо    

якісного проведення атестації робочих місць відповідно до нормативно – правових актів про охорону праці на підприємствах, в установах та організаціях.

2.2.8. Бере участь у проведенні розслідувань нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

2.2.9. Надає методичну допомогу з питань охорони праці.

 

  4

 

2.2.10. Організовує роботу з надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, виплачує допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або

особі, яка зобов’язалась поховати померлого, проводить відшкодування коштів на безоплатне поховання інвалідів війни та учасників бойових дій, проводить виплату разової грошової допомоги до 5 травня, підтримує в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

2.2.11. Вирішує питання щодо  прийому громадян з призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, призначення та виплати державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної допомоги сім’ям з дітьми відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також престарілим, які досягли 80-річного віку; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”.

2.2.12. Вирішує питання щодо призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо перемішеним особам.

2.2.13. Веде персоніфікований облік деяких категорій осіб згідно із Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

  2.2.14. Здійснює видачу посвідчень особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю від загального захворювання, які отримують державні допомоги.

2.2.15. Аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально – незахищеним громадянам. Подає голові районної у місті ради пропозиції з цих питань.

2.2.16. Здійснює в установленому законодавством порядку компенсаційні виплати на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля; на транспортне обслуговування; за невикористане санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю; вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян; оплату проїзду особам, що супроводжують осіб з інвалідністю до санаторіїв спінального профілю.

  5

 

2.2.17. Здійснює заходи щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням деяких категорій громадян.

2.2.18. Приймає заяви, інші документи, на підставі яких призначає державні допомоги, формує банк даних одержувачів соціальної допомоги, здійснює перерахунок раніше призначеної допомоги.

2.2.19. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення, та проводить заходи щодо повернення коштів державного бюджету, незаконно виплачених у вигляді державних соціальних допомог і житлової субсидії.

2.2.20. Організовує роботу державних соціальних інспекторів.

2.2.21. Здійснює облік та видачу посвідчень ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертвам нацистських переслідувань, ветеранам праці, порядок виготовлення та видачі яких встановлено Кабінетом Міністрів України.

2.2.22. Здійснює облік та видачу листів  талонів для пільгового                    (безкоштовного) проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни.

2.2.23. Надає консультаційно – правову допомогу та сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення соціальної допомоги.

2.2.24. Сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.

2.2.25. Проводить інвентаризацію особових справ й особових рахунків осіб, які одержують державну допомогу, згідно з чинним законодавством.

2.2.26. Здійснює облік, формує справи осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими  засобами реабілітації відповідно до чинного законодавства.

2.2.27. Формує в Централізованому банку даних з проблем інвалідності  масив даних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю для визначення їх потреб у засобах і послугах реабілітації, та інформації про виплати компенсацій, матеріальної допомоги.

2.2.28 Здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим громадянам району відповідно до чинного законодавства.

2.2.29. Надає матеріальну допомогу особам, які здійснили поховання непрацюючих та безрідних, що проживали на території району.

2.2.30. Проводить матеріально-побутове обстеження умов проживання осіб, які потребують влаштування до інтернатних закладів, прийом необхідних документів для формування особових справ відповідно до вимог Типових положень про будинки - інтернати.

2.2.31. Здійснює облік осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення спецавтотранспортом, проведення вилучення автомобілів, зняття цих засобів з обліку у віповідних органах та здачу їх підприємствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

 

6

 

2.2.32. Проводить підготовку документів на районну комісію з питань встановлення статусу учасника війни відповідно до чинного законодавства. Надає громадянам допомогу у розшуку документів та доказів.

          2.2.33. Проводить процедуру встановлення (позбавлення) статусу особи депортованої за національною ознакою.

2.2.34.Проводить виплати соціальних стипендій відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28.12.2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

2.2.35. Перевіряє відповідність прийнятого органами Пенсійного фонду України рішення про призначення, перерахунок, відмову у призначенні
та перерахунку пенсії, відстрочку часу призначення пенсії законодавчим і нормативно – правовим актам, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій.

2.2.36. Визначає статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, веде їх облік.

2.2.37. Веде облік сімей, смерть чоловіків (дружин) яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.

2.2.38. Виплачує компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.2.39. Надає санаторно – курортні путівки на лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.2.40. Надає комплексне медико – санітарне забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.2.41. Надає пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв’язку  та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають централізованого опалення. Надає інші передбачені законодавством пільги.

          2.2.42. Організаційно - технічно забезпечує діяльності районної комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, щодо забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, та деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

          2.2.43. Ведення обліку окремих категорій осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, та здійснення їм щомісячних виплат.

2.2.44. Вирішує у встановленому порядку питання опіки та піклування серед повнолітнього населення. Призначення, помічників повнолітнім дієздатним фізичним особам, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

2.2.45. Сприяє підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери.

                                                 7

 

2.2.46. Здійснює координацію й організаційно-методичне забезпечення діяльності   територіального   центру    соціального    обслуговування    (надання

соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького комунального закладу ”Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради”.

2.2.47. Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє управління, та дотримання вимог Закону України ”Про доступ до публічної інформації”.

2.2.48. Роз’яснює громадянам положення нормативно – правових актів, інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах або будь – яким іншим способом.

2.2.49. Підтримує функціонування апаратно – програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України.

2.1.50. Готує, в межах повноважень, проекти розпоряджень голови районної у місті ради, рішень, подає їх  на розгляд і затвердження районною у місті радою та її виконавчим комітетом.

                        

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 

3.1. Здійснювати контроль за наданням особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг відповідно до чинного законодавства.

3.2. Здійснювати обстеження щодо вивчення стану охорони праці, безпеки виробничого середовища, гігієни праці на підприємствах, в установах і організаціях району незалежно від форм власності.

3.3. Пропонувати посадовим особам та керівникам усунути у визначений термін, за результатами проведених обстежень, порушення нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

3.4. Надавати органам державного нагляду за охороною праці інформацію про порушення законодавства про охорону праці.

3.5. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які розташовані на території району, установленого порядку оформлення документів  у тому числі їх достовірності  для призначення державних допомог.

3.6. Здійснювати обстеження щодо вивчення стану додержання вимог чинного законодавства з оплати та нормування праці, використання трудових ресурсів, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками на підприємствах, в установах і

8

 

організаціях району незалежно від форм власності та оформлення відповідних довідок з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.

3.7. Здійснювати обстеження щодо вивчення стану атестації робочих місць за умовами праці для забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та в умовах

особливого характеру праці на підприємствах, в установах і організаціях району незалежно від форм власності та оформлення відповідних довідок з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.

3.8. Робити запити та безоплатно отримувати від органів державної фіскальної служби, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, бюро технічної інвентаризації, державної реєстраційної служби, органів державної аудиторської служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги та житлової субсидії.

3.9. Відмовляти у задоволенні запиту на інформацію у випадках передбачених чинним законодавством України.

3.10. Одержувати в установленому порядку безоплатно від структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.11. Подавати на розгляд районної у місті ради, її виконавчого комітету, Міської ради міста Кропивницького, департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

3.12. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами районної у місті ради, іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3.13. Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

 

4.1. Організація роботи управління здійснюється відповідно до вимог Регламенту Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, Інструкції з діловодства у виконавчих органах Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.

4.2. Управління очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до розпорядження голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку за погодженням із директором департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

9

 

4.2.1. Начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради (далі – начальник управління) має заступників,

які призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови районної у місті ради та які безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні.

Установлення надбавок і здійснення преміювання начальника управління та його заступників здійснюється  відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління.

            Особові справи та трудові книжки керівного складу управління зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконкому.

4.2.2. Посадові особи місцевого самоврядування управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.

4.3. Працівники управління підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні.

Начальнику управління у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований директор комунального закладу ”Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей з інвалідністю Фортечної районної у                                                    м. Кропивницькому ради”.

4.4. Начальник управління:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів та працівників.

4.4.2. Подає на затвердження голові районної у місті ради кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління.

4.4.3. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису видатків на утримання управління.

4.4.4. Планує роботу управління, забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи.

4.4.5. Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і працівникам управління та контролює стан їх виконання.

4.4.6. Подає голові районної у місті ради пропозиції щодо структури та загальної чисельності управління, територіального центру.

4.4.7. Вносить голові районної у місті ради пропозиції щодо призначення, звільнення, переміщення посадових осіб місцевого самоврядування управління.

4.4.8. Надає працівникам управління відпустки згідно із Законом України «Про відпустки» та матеріальну допомогу відповідно до чинного законодавства України.

4.4.9. В установленому порядку вносить голові районної у місті ради подання про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування управління.

 

10

 

4.4.10. Розробляє Положення про управління та посадові інструкції заступників начальника управління.

          4.4.11. Затверджує посадові інструкції працівників управління.

          4.4.12. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

          4.4.13. Призначає на  посади та звільняє з посад працівників управління, на яких не розповсюджується дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

  4.4.14. Засвідчує підписом та печаткою управління всі записи про роботу, заохочення і нагороди, що внесені до трудових книжок працівників за час роботи в управлінні (крім керівного складу управління).     

       4.4.15. Готує проекти рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, з питань що стосуються повноважень управління.

4.4.16. Контролює стан виконання документів, що надходять до управління,  доручень та завдань, отриманих від керівництва.

4.4.17. Вносить  голові районної у місті ради подання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування управління, враховуючи при цьому всі об’єктивні фактори персонально по кожному.

4.4.18. Установлює надбавки згідно з чинним законодавством та здійснює преміювання працівників управління.

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада