Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про виплату компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівникам

                                                                                                                                   Текст до друку затверджую:

Секретар виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

________________ Д. Зубов

"______" __________ 2017 року

 

"Про внесення змін до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі - Порядок)

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради інформує про те, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 № 254 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 105" затверджені Зміни до Порядку:

у назві постанови слова "підприємствам, установам, організаціям" замінено словами і цифрами "за 2014—2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам-підприємцям"

у постановляючій частині: в абзаці першому слова "підприємствам, установам, організаціям" замінено словами і цифрами "за 2014—2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам-підприємцям", а також доповнено абзацом такого змісту:

"Установити, що дія цієї постанови поширюється на громадян України, які починаючи з:

6 грудня 2015 р. були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, в тому числі на працівників, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом і працювали на час призову у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах незалежно від підпорядкування і форми власності та у фізичних осіб-підприємців."

Одночасно нагадуємо, що відповідно до частини четвертої статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Для отримання компенсації з бюджету середнього заробітку підприємства, установи, організації, фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичні особи-підприємці протягом трьох місяців з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 254 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105" подають до органів соціального захисту населення звіти про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 1, погоджені районним (міським) військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов працівників на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання структурному підрозділу соціального захисту населення копій зазначених звітів (з урахуванням звітів, поданих у 2015 році), а також зведеного звіту про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 2.

На підставі вищевикладеного, з метою безумовного виконання положень зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, управління соціального захисту населення виконавчого комітету просить в термін до 15 липня 2017 року надати звіти про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, згідно з додатками 1, 2 до Порядку в новій редакції за 2014 - 2015 роки.

За більш детальними роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Шатила, буд.12, каб. 8, тел. 37 12 93.

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради"

 

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету М. Бринза

 

 

Солошенко 37 12 93 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада