Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Інформація про виконання повноважень відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради за 2017 рік

 Текст до друку затверджую:

Голова Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

__________________ О. Кришко

"______" __________ 2018 року

 

"Інформація

про виконання повноважень відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради за 2017 рік

 

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, а саме: здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, охорону праці, проведенням атестації робочих місць за умовами праці, використанням трудових ресурсів і забезпечує здійснення обліку інвалідів для надання послуг щодо професійної та трудової реабілітації, а також постійне введення інформації щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Протягом 2017 року районною комісією з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради проведено 12 спільних засідань, на яких заслухано інформації від 141 керівника підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти заборгованості із виплати заробітної плати, інших соціальних виплат та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (44 керівники), дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізація заробітної плати, неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками (97 керівників).

З початку року спеціалістами відділу здійснено 134 обстеження щодо вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати праці, використання трудових ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях району і надано 787 рекомендацій. При проведенні обстежень керівникам підприємств, установ, організацій і фізичним особам-підприємцям надаються рекомендації щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, першочерговості виплати заробітної плати; вжиття заходів щодо збільшення розміру заробітної плати, дотримання вимог відповідної галузевої угоди, укладання колективних договорів з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. Надано 571 консультацію представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин. За результатами проведеної роботи щодо виявлення фактів "тіньової" зайнятості населення, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками підтверджено факт укладання трудових договорів та легалізовано 142 робочих місця.

На підприємствах, в установах та організаціях району проводяться щотижневий моніторинг стану заборгованості із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 26 грудня 2017 року складає 281,7 тис.грн. З початку поточного року заборгованість зменшилась на 2211,5 тис.грн. Інформація за результатами проведення моніторингів із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району подається до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, управління економіки Кіровоградської міської ради, прокуратури міста. За результатами щомісячного моніторингу розміру середньої заробітної плати за даними підприємств, установ та організацій району розмір середньомісячної заробітної плати працівників за грудень 2017 року становить 5879,9 грн., що складає 122,3 % у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (4807,5 грн.).

На виконання Закону України "Про охорону праці" та вивчення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні та здорові умови праці здійснено 38 обстежень щодо вивчення стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях району. За результатами проведених обстежень виявлено та запропоновано керівникам усунути у визначений термін 414 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Під час проведення обстежень проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з метою привернення уваги до питань охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці. На 38 підприємствах, в установах та організаціях району проведено семінари-навчання з питань охорони праці з 447 особами та надано 352 консультації з питань дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Прийнято участь у восьми спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві (ТОВ "Екостайл", ТОВ "Промагролізинг Плюс" на території ТОВ "Харвест девелопмент груп", ТОВ "Завод віконних конструкцій "Боско", ФОП Абрамович С.М., Центральноукраїнський національний технічний університет, ТОВ "АТП-2004", ПрАТ "МААК "УРГА", Новгородківський РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго"). З метою привернення уваги роботодавців і керівників підприємств, установ та організацій району до вирішення найактуальніших питань безпеки праці 27 квітня 2017 року проведено нараду, на якій розглянуто стан охорони праці і виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях району і обговорено проблеми, які виникають на шляху вдосконалення стану охорони праці та профілактики виробничого травматизму. У нараді взяли участь представники: Управління Держпраці у Кіровоградській області, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, керівники та представники підприємств, установ, організацій.

Для здійснення контролю з метою забезпечення державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та в умовах особливого характеру праці, проведено 138 обстежень щодо вивчення стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності і господарювання. За результатами обстежень встановлено, що атестації підлягало та атестовано 2239 робочих місць, підтверджено право на пільги та компенсації по 1781 робочому місцю. Надано 258 рекомендацій та 956 методичних консультацій керівникам та представникам підприємств, установ і організацій щодо надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

При проведенні обстежень підприємств, установ, організацій спеціалістами відділу звертається увага на укладання та реєстрацію колективних договорів між роботодавцем та трудовим колективом. Керівникам підприємств, установ та організацій району, на яких не укладено, не зареєстровано або закінчився термін дії колективного договору надаються рекомендації щодо укладання та реєстрації колективних договорів з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. З початку поточного року укладено колективні договори на 118 підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності і підпорядкування. За звітний період виявлено 57 підприємств, на яких не укладено колективні договори, на 23 підприємствах колективні договори не зареєстровано, на 26 підприємствах закінчився строк чинності.

З метою введення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформації про інвалідів, які потребують професійної і трудової реабілітації (за рекомендаціями індивідуальної програми реабілітації), особам вказаної категорії направляються листи-запрошення. Протягом звітного періоду до відділу звернулося 17 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: п'ять осіб написали заяви щодо можливого працевлаштування, одна особа письмово відмовились від можливого працевлаштування (за станом здоров’я). Сформовано пакети документів та направлено двох інвалідів на навчання у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів за спеціальністю "оператор комп'ютерного набору". Взято участь у проведенні чотирьох ярмарків вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями та у роботі 12 засідань медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). При проведенні ярмарків вакансій і на засіданнях МСЕК інвалідам надаються консультації і проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо їхніх можливостей проходження професійної реабілітації в реабілітаційних установах. Особам з інвалідністю надано 255 консультацій з питань професійної та трудової реабілітації. Інвалідам, що звернулися із бажанням працювати, на консультаціях і в телефонному режимі пропонуються наявні вакансії для осіб з інвалідністю, які щомісячно надаються Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості та шляхом перегляду інтернет-порталів Державної служби зайнятості

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління підготовлено і направлено до прес-центру виконкому для висвітлення в засобах масової інформації та веб-сайті районної у місті ради інформаційні матеріали, які відносяться до компетенції відділу.

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету М. Бринза

 

 

 

Прес-центр виконавчого комітету

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французан 37 12 93

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада