Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про розміщення інформації

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Управління соціального захисту населення

вул. Шатила, 12, м. Кропивницький, 25030, тел./факс 37-13-71, e-mail: vkkirov-uszn@krmr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03197635                                                                  

 

 _________________№____________

На № _________ від _____________

Голові виконавчого комітету

районної у місті ради

Кришку О. В.

 

 

Про розміщення інформації

 

 

        Управління соціального захисту населення виконавчого комітету щодо поширення інформації про порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від                   19 липня 2006 року № 999 звертається з проханням розмістити на сторінках міських періодичних друкованих видань та офіційному сайті районної у місті ради оголошення (текст додається), а саме:

"Про порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради надає роз’яснення про порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999.

                 Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є висновок облМСЕК  про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним.

          На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

          не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення, що перебував в експлуатації менш, як 10 років;

          протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль, як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж пять років.

         Діти з інвалідністю (після досягнення ними п'ятирічного віку), недієздатні особи з інвалідністю беруться на облік, якщо їхні законні представники мають зазначені вище підстави.

         У разі коли за час перебування на обліку у особи з інвалідністю змінилася група інвалідності або під час взяття на облік для забезпечення автомобілем було встановлено групу інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, така особа з інвалідністю підлягає обов'язковому повторному огляду облМСЕК протягом шести місяців з дня закінчення строку дії відповідних довідок для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем. Повторному огляду в облМСЕК підлягають також діти з інвалідністю, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не виповнилося п'ять років та у разі досягнення 18-річного віку.

         Не беруться на облік особи з інвалідністю, які мають медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним управлінням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю могла би передати право користування автомобілем.

         Позачергово автомобілі отримують за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

          особи з інвалідністю внаслідок війни;

          особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

          сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю;

          особи з інвалідністю ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї             (категорія 1);

          особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються.

         Незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем позачергово забезпечуються:

          особи з інвалідністю І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї              (категорія 1);

          особи з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору або без обох рук;

          особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

         Першочергово з осіб, зазначених вище, забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які відповідно до статті 11 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).

         У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

          особи з інвалідністю ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї               (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;

          інші особи з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання.

         Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитині з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації.

          Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену її сім'ї (за бажанням такого члена сім'ї), який на час смерті особи з інвалідністю були зареєстровані за місцем реєстрації особи з інвалідністю, дитини з інваліднісю. Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається члену сім’ї, який на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті особи з інвалідністю вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього особи з інвалідністю. Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що передують дню смерті особи з інвалідністю, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. В іншому разі автомобіль повертається (вилучається) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення в повній комплектності для подальшої передачі особі з інвалідністю, яка перебуває на обліку для отримання автомобіля.

                           За більш детальними роз’ясненнями звертатися за адресою:                           вул. Шатила, буд. 12  (каб.  7) або по телефону 37-12-57.

 

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради”

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Фортечної районної у

місті Кропивницькому ради                                                                       М. Бринза

 

 

Степанова 37 12 57

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада