Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну Крамару О.В. на виконання дій в інтересах недієздатної Крамар В.В.

 Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” _______ 2017 року №_______

 

Про надання дозволу опікуну

К*** О.В. на виконання дій

в інтересах недієздатної

К*** В.В.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 31 серпня 2017 року № 9), розглянувши заяву опікуна К*** О** В**, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну К*** О** В** здійснити розподіл земельної ділянки частка якої належить недієздатній К*** В** В** за адресою: м. К***, вул. Г***, буд. 61/2.

2. Дозволити опікуну К*** О** В** здійснити державну реєстрацію права власності на новостворену в результаті поділу земельну ділянку на ім'я недієздатної К*** В** В** за адресою: м. К***, вул. Г***, буд. 61/2. 2.

3. Зобов’язати опікуна К*** О** В** до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії правовстановлюючих документів в тримісячний термін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада