Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну К* О.В. на виконання дій в інтересах недієздатної С* Л.В.

 Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „____” __________ 2017 року №_____

 

Про надання дозволу опікуну

К* О.В. на виконання дій

в інтересах недієздатної

С* Л.В.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту „б” частини першої статті 34 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 жовтня 2017 року № 10), розглянувши заяву опікуна К* О*В*, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну К* О* В*здійснити укладення договору довічного утримання від імені недієздатної С*Л*В*, за умовами якого буде відчужено 1/3 частки квартири за адресою: м. К*, просп. Є*, буд. *, кв. *, у власність Ч* В*Л*, який буде здійснювати утримання (нагляд) за умовами договору.

2. Зобов’язати опікуна К* О* В* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії правовстановлюючих документів в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада