Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу піклувальнику Т* Т.А. на виконання дій від імені обмежено дієздатного Т* Є.А.

Проект

 

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” _______2017 року №_______

 

Про надання дозволу піклувальнику

Т* Т.А. на виконання дій

від імені обмежено дієздатного

Т* Є.А.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 69, пунктом 2 статті 71, 37 та пунктом 4 статті 1268 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від____________ 2018 року № ____), розглянувши заяву піклувальника Т* Т.А. виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити піклувальнику Т* Т* А* оформити спадкове майно як за законом так і за заповітом від імені обмежено дієздатного брата Т* Є* А*.

2. Зобов’язати піклувальника Т* Т* А* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії правовстановлюючих документів, що підтверджують факт оформлення спадкового майна в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада