Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну Г* В.І. на виконання дій від імені недієздатного К* С.Б.

 ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „____” __________ 2018 року №_______

 

Про надання дозволу опікуну

Г* В.І. на виконання дій

від імені недієздатного К* С.Б.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» пунктом 3 статті 67, статтями 71, Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради ( витяг з протоколу від______2018 року № 1), розглянувши заяву опікуна Г* В* І* виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Г* В* І*, від імені недієздатного К* С* Б*:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатного К* С* Б* за адресою: м. К*, вул. В*, буд.*, корп. *, кв. *;

оформити підопічного К* С* Б* до психоневрологічного інтернату;

зняти з поточного рахунку № ****** від **.**.2*** року, що належить недієздатному К* С* Б*, грошові кошти в сумі **** (*****тисячі) гривень.

2. Зобов’язати опікуна Г* В* І* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного К* С* Б* до психоневрологічного інтернату та виписки з зазначеного вище банківського рахунку, що підтверджують цільове використання коштів, в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада