Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку

 

 

Текст до друку затверджую:

Секретар виконавчого комітету Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

__________________ Д. Зубов

"____"____________2017 року

 

 

"Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради надає роз'яснення щодо обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Відповідно до статті 82 КЗпП України до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 75 КЗпП України), зараховуються:

1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;

2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону України "Про відпустки", за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку; 

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників;

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (стаття 76 КЗпП України), зараховуються:

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

За більш детальними роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Шатила, буд. 12, каб. 12, тел. 37 12 93.

 

 

Прес-центр виконавчого комітету

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради"

 


 

Начальник управління

соціального захисту населення виконавчого комітету М. Бринза


 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада