Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Норми виробітку для молодих робітників

 

 

Текст до друку затверджую:

Голова Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

___________________О. Кришко

"____" ____________ 2017 року

 

"Норми виробітку для молодих робітників

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради надає роз’яснення щодо норм виробітку молодих робітників.

Відповідно до статті 193 Кодексу законів про працю України (далі: КЗпП України) для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ними строки можуть затверджуватись знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом.

Знижені норми виробітку для молодих робітників є підставою для обчислення відрядної розцінки. При визначенні відрядної розцінки в таких випадках повна тарифна ставка, встановлена для відповідного розряду відповідної спеціальності, ділиться на знижену норму виробітку. Одержана в такий спосіб відрядна розцінка використовується для визначення розміру відрядного заробітку всіх молодих робітників, для яких встановлені знижені норми виробітку (як повнолітніх, так і неповнолітніх). Визначення відрядного заробітку неповнолітніх робітників на підставі підвищених розцінок не позбавляє їх права на доплату, встановлену частиною другою статті 194 КЗпП України.

Відповідно до статті 194 КЗпП України заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

За більш детальними роз’ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради за адресою: 25030, м. Кропивницький, вул. Шатила, 12, к. 8, 12, тел. 37 12 93.

 

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради"

 

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету М. Бринза

 

Додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевцова 37 12 93

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада